Cập nhật thông tin chương trình học tại Học viện PSB 2024

Học viện PSB được thành lập từ năm 1964 theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Singapore. PSB Academy giữ vững danh hiệu Top các Học viện có chất lượng đào tạo tốt nhất tại Singapore trong nhiều năm qua. Học viện PSB đào tạo đa dạng ngành nghề với nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là cơ hội chuyển tiếp qua các trường đại học đối tác tại Anh, Úc, New Zealand một cách dễ dàng.

Học viện PSB có hai khu học xá nằm tại trung tâm Singapore gồm:

  • City Wing: khu học xá dành cho khối kinh doanh
  • STEM Wing: khu học xá dành cho khối STEM

Cập nhật thông tin chương trình học tại Học viện PSB 2024

Lộ trình học tại Học viện PSB:

Lộ trình học tại Học viện PSB

Chương trình học E-learning tại Học viện PSB:

Khóa học E-learning Thời gian Học phí

(SGD)

Khai giảng Yêu cầu đầu vào
Khóa Dự bị:

– Kinh doanh

– Khoa học thể dục – thể thao

6 tháng 1,787.60 Hàng tháng – Tốt nghiệp THCS Lớp 9 (điểm trung bình từ 7.0) hoặc Lớp 10 (điểm trung bình từ 6.5).

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

– Công nghệ thông tin

– Kỹ thuật

1,907.50
Khóa Cao đẳng:

– Quản trị nhân sự

– Kinh doanh tổng quát

– Digital Marketing

– Phân tích kinh doanh

– Công nghệ thông tin

9 tháng 4,447.20 Hàng tháng – Tốt nghiệp THPT (điểm trung bình lớp 12 từ 6.0). 

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

Khóa Sau đại học:

– An ninh mạng

9 tháng 4,447.20 Hàng tháng – Tốt nghiệp đại học hoặc Cao đẳng có 3 năm kinh nghiệm làm việc.

– IELTS 6.5 hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

Chương trình học chính tại Học viện PSB:

Khóa học Thời gian Học phí

(SGD)

Khai giảng Yêu cầu đầu vào
Khóa tiếng Anh từ Cấp độ 1 – Cấp độ 5 6 – 8 tuần/ cấp độ 2,888.50/ 

cấp độ

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 – Hoàn thành Lớp 8

– Cần làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào để xác định trình độ

Khóa tiếng Anh chuyên môn (dành cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ) 3 tháng 4,687 Tháng 1, 4, 7, 9 – IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0)

– Đạt từ 78 điểm trở lên trong bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

KHÓA TIỀN DỰ BỊ ĐẠI HỌC – HỌC VIỆN PSB SINGAPORE CẤP BẰNG
– Kinh doanh

– Khoa học

6 tháng 5,362.80 Tháng 1, 5, 7, 10 – Tốt nghiệp THCS Lớp 9 (điểm trung bình từ 5.0)

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

* Dành cho sinh viên không đủ điều kiện vào khóa Dự bị đại học.

– Công nghệ 9 tháng
KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC – HỌC VIỆN PSB SINGAPORE CẤP BẰNG
– Quản lý kinh doanh

– Truyền thông

6 tháng 4,796 Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – Tốt nghiệp THCS lớp 9 (điểm TB từ 7.0) hoặc lớp 10 (điểm TB từ 6,5) hoặc lớp 11 (điểm TB từ 6,0)

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

– Kỹ thuật

– Công nghệ thông tin

– Thể dục và Thể thao

Tháng 1, 4, 7, 9
KHÓA CAO ĐẲNG – HỌC VIỆN PSB SINGAPORE CẤP BẰNG
– Quản trị kinh doanh (tổng quát)

– Quản trị kinh doanh (Kế toán & Tài chính)

– Quản trị kinh doanh (Digital Marketing)

9 tháng 12,556.80 Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 – Tốt nghiệp THPT (điểm trung bình lớp 12 từ 6.0). 

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

– Thiết kế đồ họa và Truyền thông

– Truyền thông

9 tháng 13,080 Tháng 1, 4, 7, 9 – Tốt nghiệp THPT (điểm trung bình lớp 12 từ 6.0). 

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

– Quản trị nhà hàng khách sạn

– Phân tích kinh doanh

9 tháng 12,556.80 Tháng 1, 4, 7, 9
– Công nghệ thông tin 9 tháng 12,033.60 Tháng 1, 4, 7, 9 – Tốt nghiệp THPT (điểm trung bình lớp 12 từ 6.0). 

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

– Công nghệ kỹ thuật điện

– Công nghệ kỹ thuật cơ khí

13,952
– Pháp y mạng 12,382.40
– Khoa học thể dục và thể thao 12,033.60
– Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng

– Khoa học đời sống

9 tháng 12,033.60 Tháng 1, 3, 6, 9 – Hoàn thành lớp 10 (điểm TB từ 6.5) hoặc lớp 11 (điểm TB từ 6.0)

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường.

ĐẠI HỌC NEWCASTLE, ÚC CẤP BẰNG
Cử nhân kinh doanh:

– Lãnh đạo & Quản lý & Marketing

– Kinh doanh quốc tế

– Khởi nghiệp

16 tháng 31,392 Tháng 1, 5, 9 – Hoàn thành chương trình bậc Đại học năm 1, năm 2 được công nhận hoặc Hoàn thành chương trình Diploma của PSB Academy hoặc Chương trình Cao đẳng tương đương*

– IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường.

Cử nhân thương mại:

– Kế toán

– Tài chính

– Truyền thông
Cử nhân công nghệ thông tin:

– Phát triển hệ thống

– Công nghệ kinh doanh

16 tháng 32,089.60 Tháng 1, 5, 9 – Hoàn thành chương trình bậc Đại học năm 1, năm 2 được công nhận hoặc Hoàn thành chương trình Diploma của PSB Academy hoặc Chương trình Cao đẳng tương đương*

– IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường.

Cử nhân kỹ thuật cơ khí (danh dự) 36 tháng 55,982.40 Tháng 1, 5, 9 – Hoàn thành chương trình bậc Đại học năm 1, năm 2 được công nhận hoặc Hoàn thành chương trình Diploma của PSB Academy hoặc Chương trình Cao đẳng tương đương*

– IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường.

Sau đại học Quản trị kinh doanh 6 tháng 10,682 Tháng 1, 5, 9 – Tốt nghiệp Đại học (với chuyên ngành khác) hoặc 

– Tốt nghiệp Cao Đẳng 3 năm chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Nhân sự, Quản trị, Marketing hoặc 

– Tốt nghiệp Cao Đẳng 3 năm chuyên ngành không liên quan và có 1 năm kinh nghiệm làm việc hoặc Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc. 

– IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0)

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 12 tháng 32,046 Tháng 1, 5, 9 Tốt nghiệp Đại Học (4 năm) hoặc Cử nhân 3 năm trong các chuyên ngành ngành Kế toán, Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Nhân sự, Quản trị, Marketing hoặc

– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành không liên quan và có 1 năm kinh nghiệm làm việc hoặc

– Hoàn thành Khóa Sau đại học (GPA đạt 75%) các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ứng dụng, Quản trị nhân sự, Marketing, Kế toán  

– IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0)

ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC CẤP BẰNG
Cử nhân (danh dự):

– Kế toán & Tài chính

– Kinh doanh & Tài chính

– Kinh doanh & Marketing

– Digital Marketing

– Quản trị nhà hàng khách sạn & du lịch 

– Truyền thông

16 tháng 23,020.80 Tháng 3, 7, 11 – Hoàn thành PSB Diploma hoặc bằng cấp tương đương

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

Cử nhân (danh dự):

– Kỹ thuật Điện & Điện tử

– Kỹ thuật cơ khí

16 tháng 26,421.60 Tháng 3, 7, 11 – Hoàn thành PSB Diploma hoặc bằng cấp tương đương

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

– An ninh mạng

– Khoa học máy tính

26,334.40
– Quản lý xây dựng

– Khảo sát số lượng & Quản lý thương mại

26,421.60
Thạc sĩ:

– Quản lý kỹ thuật

– An ninh mạng

12 tháng 23,151.60 Tháng 3, 7, 11 – Hoàn thành chương trình bậc đại học được công nhận.

– IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

– Thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn cầu 16 tháng 28,122
ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC CẤP BẰNG
Cử nhân:

– Khoa học Y sinh

– Sinh học phân tử & Công nghệ sinh học

– Sinh học phân tử & Hóa học ứng dụng

– Sinh học phân tử & Khoa học dược phẩm

24 tháng 51,535.20 Tháng 1, 5, 9 – Hoàn thành chương trình Dự bị Khoa học đời sống của trường PSB. 

– Hoàn thành Cao đẳng Khoa học hoặc Cao đẳng kỹ thuật (có môn Calculus Mathematics).

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

Thạc sĩ:

– Công nghệ sinh học & Tin sinh học

24 tháng 46,564.80 Tháng 1, 5, 9 – Tốt nghiệp đại học, phải có ít nhất 2 năm học các môn chuyên ngành liên quan đến Sinh học như Hóa sinh, Vi trùng học, Miễn dịch học, Sinh học tế bào, Di truyền học hoặc Công nghệ sinh học.

– IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC CẤP BẰNG
Cử nhân:

– An ninh mạng

16 tháng 27,206.40 Tháng 1, 5, 8 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng của trường PSB hoặc Hoàn thành năm 1,2 đại học.

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

– Khoa học thể dục & thể thao 12 tháng 27,380.80
ĐẠI HỌC HERTFORDSHIRE, ANH QUỐC CẤP BẰNG
Cử nhân (danh dự):

– Robot & Trí tuệ nhân tạo

24 tháng 34,531.20 Tháng 1, 5, 9 – Hoàn thành khóa Dự bị kỹ thuật hoặc Dự bị CNTT tại PSB.

– IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

ĐẠI HỌC MASSEY, NEW ZEALAND CẤP BẰNG
Thạc sĩ:

– Marketing

– Tài chính

12 tháng 27,540 – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực.

– IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh của trường.

* Phí đăng ký ghi danh 490SGD (không hoàn lại)

Rate this post
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
0907906776