Cập nhật thông tin tuyển sinh Học viện MDIS Singapore 2024

MDIS Singapore là một trong những học viện có ký túc xá và cửa hàng tiện lợi nằm trong khuôn viên trường. MDIS cung cấp các khóa học với đa dạng ngành nghề cho sinh viên lựa chọn như Kinh doanh, Kỹ thuật, Thiết kế thời trang, Nhà hàng khách sạn, Tâm lý học, Khoa học đời sống, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Ngôn ngữ và giáo dục.

Cập nhật thông tin tuyển sinh Học viện MDIS Singapore 2024

Chương trình Thạc sĩ 100% online tại MDIS Singapore

Học viện MDIS Singapore cung cấp các khóa học Thạc sĩ 100% online do trường Đại học Edinburgh Napier – Anh Quốc cấp bằng, với các bài giảng luôn được lưu lại dưới dạng video, cùng thời gian học linh động giúp sinh viên đặc biệt là người đi làm dễ dàng sắp xếp giờ học phù hợp với từng cá nhân.

Ngành học Thời gian học Học phí

(SGD)

Yêu cầu đầu vào Khai giảng
Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Lãnh đạo 21 tháng 20,306.70 – Tốt nghiệp đại học

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,5,9
Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing
Thạc sĩ quản trị nhà hàng khách sạn – du lịch 

Chương trình đào tạo tại MDIS Singapore 2024

Ngành học Thời gian học Học phí

(SGD)

Yêu cầu đầu vào Khai giảng
Khóa tiếng Anh

Cấp độ 1,2,3

11 tuần/ cấp độ 4,251/ cấp độ Học sinh cần làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường để xác định trình độ Tháng 1,4,7,9
KHOA KINH TẾ
Dự bị đại học 6 tháng 6,049.50 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,6,9,12
Cao đẳng Quản trị kinh doanh 7 tháng 11,118 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2,4,8,10
Cao đẳng nâng cao Quản trị kinh doanh 6 tháng 11,118 – Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại MDIS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,9,11
Cử nhân (danh dự) Kinh tế Marketing

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

9 tháng 19,075 – Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2
Cử nhân (danh dự) Quản trị kinh doanh

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

18 tháng 27,795 – Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2
Cử nhân Quản trị sân bay – hàng không

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

9 tháng 17,985 – Tốt nghiệp cao đẳng liên quan hoặc Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 4
Cử nhân (danh dự) Kinh tế tài chính

bằng cấp Đại học Bangor, Anh Quốc

16 tháng 29,648 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,11
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc 

12 tháng 28,122 – Tốt nghiệp đại học + 6 tháng kinh nghiệm làm việc

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2
– Thạc sĩ Marketing quốc tế

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

bằng cấp Đại học Bangor, Anh Quốc

12 tháng 28,122 – Tốt nghiệp đại học ngành liên quan

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,11
KHOA KỸ THUẬT
Dự bị đại học  7 tháng 9,810 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 4,8
Đại học ngành Cơ khí

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

36 tháng 43,055 – Tốt nghiệp PTTH

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,5,9
24 tháng 28,340 – Tốt nghiệp cao đẳng liên quan đến kỹ sư

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

KHOA THỜI TRANG & THIẾT KẾ
Dự bị đại học 6 tháng 9,288 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 4,7,10
Cao đẳng nâng cao ngành Thiết kế thời trang & marketing 9 tháng 13,625 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2,5
Cử nhân (danh dự) Truyền thông thời trang & quảng cáo

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

18 tháng 34,335 – Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 5,10
Cử nhân (danh dự) Sản phẩm thời trang & quảng cáo

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

28,885
KHOA HỌC SỨC KHỎE & VI SINH HỌC
Dự bị đại học 6 tháng TBC – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2,5,8,11
Cử nhân (danh dự) Khoa học y sinh

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

36 tháng 50,685 – Tốt nghiệp PTTH với GPA 8.0 (Toán, Sinh, Hóa) hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 4,10
Cử nhân (danh dự) Khoa học sức khỏe

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

45,235
KHOA Y TẾ – ĐIỀU DƯỠNG
Cử nhân (danh dự) Khoa học dinh dưỡng

bằng cấp Đại học Roehampton, Anh Quốc

36 tháng 44,145 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị ngành Y sinh tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3
KHOA TRUYỀN THÔNG
Dự bị đại học 7 tháng 7,630 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3
Cao đẳng ngành Truyền thông 7 tháng 11,118 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2,4,6,10
Cử nhân (danh dự) Sản xuất truyền hình

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

16 tháng 28,340 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3
Cử nhân (danh dự) Truyền thông, văn hóa & giao tiếp

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

18 tháng 26,160
KHOA TÂM LÝ HỌC
Dự bị đại học 6 tháng 5,994 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,6,9,12
Cao đẳng nâng cao ngành tâm lý học 10 tháng 11,340 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 4,6
Cử nhân (danh dự) Tâm lý học

bằng cấp Đại học Roehampton, Anh Quốc

12 tháng 24,516 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 7,12
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Dự bị đại học 7 tháng 7,630 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,4,8
Cao đẳng Công nghệ thông tin & An ninh mạng 7 tháng 11,118 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 2,6,10
Cử nhân (danh dự) An minh mạng

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc 

16 tháng 25,070 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,5,9
Cử nhân (danh dự) Trí tuệ nhân tạo

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

36 tháng 35,970 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,5
Thạc sĩ An ninh mạng

bằng cấp Đại học Teesside, Anh Quốc

12 tháng 29,212 – Tốt nghiệp đại học ngành IT Hoặc Có kinh nghiệm làm việc cùng chuyên ngành

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,7,11
KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN – DU LỊCH
Dự bị đại học 7 tháng 9,374 – Hoàn thành Lớp 9

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,5,9
Cao đẳng nâng cao Quản trị Nhà hàng khách sạn – du lịch 16 tháng

(10 tháng lý thuyết + 6 tháng thực tập có lương)

14,388 – Tốt nghiệp PTTH hoặc Hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại MDIS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,7,11
Cử nhân (danh dự) Quản trị Nhà hàng khách sạn – du lịch

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

9 tháng 20,710 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại MDIS

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,7,12
Thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn – du lịch

bằng cấp Đại học Sunderland, Anh Quốc

12 tháng 23,762 – Tốt nghiệp đại học

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 3,7,10
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ O – A LEVEL
Luyện thi chứng chỉ O Level 24 tháng 35,425 – Hoàn thành Lớp 8 và đủ 14 tuổi

– IELTS 5.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1
16 tháng 22,890 – Hoàn thành Lớp 9 và đủ 15 tuổi khi tham dự chương trình O Level

– IELTS 5.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 7
Luyện thi chứng chỉ A Level 24 tháng 42,728 – Hoàn thành Lớp 10 hoặc Có 3 môn đạt trong kỳ thi O Level

– Đủ 16 tuổi khi tham dự chương trình A Level 24 tháng

– Đủ 17 tuổi khi tham dự chương trình A Level 16 tháng

– IELTS 5.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1
16 tháng 28,449 Tháng 7
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ IGCSE
Luyện thi chứng chỉ IGCSE – Lớp 7 12 tháng 18,748 – Hoàn thành Lớp 6 và đủ 12 tuổi

– IELTS 4.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1
Luyện thi chứng chỉ IGCSE – Lớp 8 – Hoàn thành Lớp 7 và đủ 13 tuổi

– IELTS 4.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Luyện thi chứng chỉ IGCSE – Lớp 10 17,496 – Hoàn thành Lớp 9 và đủ 14 tuổi

– IELTS 5.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1,7
Luyện thi chứng chỉ IGCSE – Trung học phổ thông 24 tháng 36,936 – Hoàn thành Lớp 8 và đủ 13 tuổi

– IELTS 4.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường hoặc Hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Tháng 1

*Lưu ý: Phí đăng ký nhập học 490.5SGD (không hoàn lại)

Rate this post
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
0907906776