Học viện MDIS Singapore cập nhật thông tin năm học 2023

Với thế mạnh là nhiều chuyên ngành học từ các khối ngành Kinh tế, Công nghệ, Kỹ thuật, Truyền thông, Du lịch khách sạn đến Tâm lí học, Thời trang, Khoa học sức khỏe, Học viện MDIS Singapore không chỉ đáp ứng nhu cầu lựa chọn nghề nghiệp đa dạng, mà trường còn mang đến những khóa học cho các bạn sinh viên ở các độ tuổi và trình độ học tập khác nhau.

Năm học 2023 sắp tới đây, nhà trường bổ sung thêm một số ngành học mới phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội, cũng như đáp ứng thêm lựa chọn ngành học cho các bạn sinh viên như Quản lý dự án, An ninh mạng, Quản lý môi trường, Khoa học sức khỏe, Quản lý y tế.

Và với những ưu điểm vượt trội trong hệ thống giáo dục, chất lượng đào tạo thì trường Học viện MDIS đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du học sinh quốc tế khi du học tại Singapore. Cùng Du học DTS tìm hiểu thông tin về trường ngay nhé!

Học viện MDIS Singapore cập nhật thông tin năm học 2023
Học viện MDIS Singapore cập nhật thông tin năm học 2023

Thông tin chi tiết chương trình du học Singapore 2023 tại Học viện MDIS

 Chương trình học Thời gian học Học phí

SGD

Yêu cầu đầu vào
KHOA KINH TẾ
Tiến sĩ kinh tế

(Nhận bằng Teesside University, UK)

27 tháng 55,334.88 Hoàn tất Thạc sĩ

Có 3 năm kinh nghiệm quản lí

Gửi 1 bài nghiên cứu để đánh giá

Phỏng vấn với trường

IELTS 6.5 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA (Online)

– Lãnh đạo và đổi mới

– Marketing

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21  tháng 20,120.40 Tốt nghiệp Đại học và hơn 2 năm kinh nghiệm

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng 27,864 Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA chuyên ngành Quản lý nhân sự

 (Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng 27,864 Tốt nghiệp Đại học liên quan hoặc bằng cấp tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA chuyên ngành Tài chính ngân hàng

(Nhận bằng Bangor University, UK)

12 tháng 27,864 Tốt nghiệp Đại học

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm việc làm

IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA chuyên ngành Marketing quốc tế

(Nhận bằng Bangor University, UK)

 Thạc sĩ MBA (Online)

(Nhận bằng University of Central Oklahoma, USA)

16 tháng 31,104 Tốt nghiệp Đại học với GPA 2.75/4

Nộp bài luận cá nhân 500 từ

CV cá nhân

IELTS 6.5

Cử nhân Kinh tế và Marketing (Top-up)

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

9 tháng 18,900 Hoàn thành Cao đẳng nâng cao tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kinh tế và Quản lí (Top-up)

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

9 – 18 tháng 18,900 – 24,300 Hoàn thành Cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Hàng không và Quản lí sân bay (Top-up)

(Nhận bằng Teesside University, UK)

9 tháng 17,820 Tốt nghiệp ĐH liên quan Du lịch hoặc Kinh tế

Hoàn thành Cao đẳng nâng cao tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kinh tế và Tài chính

(Nhận bằng Bangor University, UK)

16 tháng

24 tháng

39,420

29,376

24 tháng: Alevel, tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành Dự bị đại học

16 tháng : Hoàn thành Cao đẳng

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kế toán và Tài chính

(Nhận bằng Bangor University, UK)

38,880

28,836

Cao đẳng nâng cao Quản trị kinh doanh

(Nhận bằng MDIS)

6 tháng 11,340 Hoàn tất Cao đẳng MDIS hoặc tương đương

IELTS 5.5

Cao đẳng Quản trị kinh doanh 7 tháng 11,016 Tốt nghiệp THPT, Alevel, hoặc hoàn tất Dự bị Đại học MDIS và tương đương

IELTS 5.5

Dự bị Đại học STEMA 6 tháng 5,994 Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5 hoặc vượt qua bài test tiếng Anh của trường

KHOA TRUYỀN THÔNG
Cử nhân Sản xuất truyền thông truyền hình

(Nhận bằng Teesside University, UK)

16 tháng

8 tháng

28,080

15,660

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng ngành truyền thông hoặc tương đương

8 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao ngành truyền thông hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Truyền thông đại chúng và văn hóa

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

27 tháng

18 tháng

9 tháng

37,260

25,920

17,064

– 27 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học

– 18 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao MDIS hoặc tương đương

– 9 tháng: Hoàn tất Cao đẳng Polytechnic hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Truyền thông

Nhận bằng MDIS

7 tháng 11,016 Hoàn tất Dự bị Đại học hoặc tốt nghiệp THPT

IELTS 5.5

Dự bị Đại học chuyên ngành Truyền thông 7 tháng 7,560 Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA TÂM LÝ
Cử nhân Khoa học Tâm lý học hành vi

(Nhận bằng University of Roehampton, UK)

27 tháng

18 tháng

9 tháng

52,380

39,420

24,516

– 9 tháng: Hoàn tất khóa Cao đẳng chuyên ngành Tâm lý học

– 27 tháng: Hoàn tất khóa Dự bị  tại MDIS

IELTS 6.0 ( không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Tâm lý học

(Nhận bằng MDIS)

10 tháng 11,340 Hoàn tất Dự bị Đại học

Hoàn tất 12 hoặc Alevel

Dự bị đại học 6 tháng 5,994 Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA KĨ THUẬT
[Mới] Thạc sĩ Quản lý Dự án

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng 25,164 Tốt nghiệp Đại học với GPA đạt 2.2/ 4

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm làm việc

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Cơ khí

(Nhận bằng Teesside University, UK)

24 tháng

36 tháng

28,080

42,660

36 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học hoặc hoàn tất 12 ở VN

24 tháng: Hoàn tất Cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 5.5 – 6.0

Dự bị đại học chuyên ngành Kỹ thuật 7 tháng 9,720 Hoàn thành lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA CÔNG NGHỆ
Thạc sĩ An ninh mạng

(Nhận bằng Teesside University, UK)

12 tháng 28,944 Tốt nghiệp Đại học liên quan

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Công nghệ thông tin

(Nhận bằng Teesside University, UK)

8 tháng

16 tháng

24 tháng

14,040

24,840

35,100

8 tháng: Hoàn tất Polytechnic hoặc tương đương

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

[Mới] Cử nhân An ninh mạng

(Nhận bằng Teesside University, UK)

8 tháng

16 tháng

24 tháng

14,040

24,840

35,100

– 8 tháng: Hoàn tất Polytechnic hoặc tương đương

– 16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao An ninh Mạng và Công nghê thông tin

(Nhận bằng MDIS)

7 tháng 11,016 Hoàn thành lớp 12 hoặc Dự bị đại học

IELTS 5.5

Dự bị đại học 7 tháng 7,560 Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5

KHOA QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
[MỚI] Thạc sĩ Khoa học Quản lý môi trường

(Nhận bằng Teesside University, UK))

12 tháng 31,644 Tốt nghiệp Đại học với GPA đạt 2.2/4

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm làm việc

Cử nhân khoa học Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường

(Nhận bằng University of Leeds Beckett, UK)

36 tháng 38,340 Hoàn tất chương trình Dự bị tại MDIS, hoặc tốt nghiệp THPT

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
Cử nhân Khoa học y sinh

(Nhận bằng Northumbria University, UK)

24 tháng

36 tháng

34,020

50,220

24 tháng: Hoàn thành Cao đẳng ngành liên quan

36 tháng: Hoàn thành Dự bị đại học hoặc hoàn thành lớp 12

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

[Mới] Cử nhân Khoa học sức khỏe

(Nhận bằng Teesside University, UK)

24 tháng

36 tháng

31,860

44,820

Dự bị đại học chuyên ngành khoa học y sinh 6 tháng 12,420 Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5

KHOA SỨC KHỎE VÀ ĐIỀU DƯỠNG
Thạc sĩ MBA ngành Quản lí Sức khỏe (Online)

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21 tháng 20,120.40 Tốt nghiệp Đại học và hơn 2 năm kinh nghiệm

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ Y tế cộng đồng

(Nhận bằng Northumbria, UK)

12 tháng 28,944 Tốt nghiệp Đại học

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.5 (không band dưới 6.0)

Thạc sĩ Khoa học Quản lí y tế

(Nhận bằng

Northumbria University, UK)

12 tháng 28,944 Tốt nghiệp Đại học

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.5 (không band dưới 6.0)

Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng

(Nhận bằng Roehampton, UK)

36 tháng 43,740 Hoàn thành Dự bị đại học hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

[Mới] Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản lý y tế (Top-up) 9 tháng 17,064 Tốt nghiệp Đại học liên quan chăm sóc sức khỏe

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

KHOA THỜI TRANG
Cử nhân Sản phẩm thời trang và Quảng cáo

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

27 tháng

18 tháng

9 tháng

38,880

28,620

25,380

27 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học

18 tháng: Hoàn tất cao đẳng nâng cao MDIS hoặc tương đương

9 tháng: Hoàn tất văn bằng cao đẳng bách khoa chuyên ngành Thời trang hoặc Marketing

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Truyền thông và Quảng cáo thời trang

(Nhận bằng University of Teesside,UK)

27 tháng

18 tháng

9 tháng

50,760

34,020

15,660

27 tháng: hoàn tất chương trình Dự bị tại MDIS hoặc tương đương

18 tháng: hoàn tất Cao đẳng nâng cao tại MDIS

9 tháng: Hoàn tất văn bằng cao đẳng bách khoa chuyên ngành Thời trang hoặc Marketing

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Thiết kế thời trang và Marketing

(Nhận bằng MDIS)

9 tháng 13,500 Hoàn tất chương trình Dự bị tại MDIS hoặc hoàn tất THPT

IELTS 5.5

Dự bị đại học 9 tháng 9,288 Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5

KHOA DU LỊCH KHÁCH SẠN
Thạc sĩ MBA chuyên ngành Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn (Online)

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21 tháng 20,120.40 Tốt nghiệp Đại học và 2 năm kinh nghiệm

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ Khoa học Du lịch nhà hàng khách sạn

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng 23,544 Tốt nghiệp Đại học

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Quản trị Du lịch nhà hàng khách sạn quốc tế

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

9 tháng 20,520 Hoàn thành Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Du lịch khách sạn và sự kiện 16 tháng (10 tháng lí thuyết + 6 tháng thực tập) 14,256 Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành Dự bị MDIS

IELTS 5.5

Dự bị đại học 7 tháng 9,288 Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5

Chứng chỉ Vận hành Du lịch nhà hàng khách sạn

(Nhận bằng MDIS)

13 tháng (7 tháng lí thuyết + 6 tháng thực tập) 5,076 Hoàn tất lớp 10 trở lên

IELTS 5.5

KHOA NGÔN NGỮ VÀ GIÁO DỤC
Thạc sĩ Nghiên cứu giáo dục

(Nhận bằng Bangor University, UK)

15 tháng 27,864 Tốt nghiệp Đại học và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Tiếng Anh (PCIE) 10 tháng 12,636 Trên 14 tuổi

Không đủ IELTS vào khóa chính

Tiếng Anh (CIE) 6 tháng 8,424 Trên 12 tuổi

 

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO TRƯỜNG CÔNG
Luyện thi A-Level 10 tháng

16 tháng

24 tháng

20,628

28,188

42,336

Hoàn tất Olevel hoặc xong lớp 10

Đủ 17 tuổi để tham gia kì thi Alevel

Vượt qua bài test của MDIS

Luyện thi O-Level 15,660

22,680

35,100

24 tháng: Hoàn tất lớp 8, tối thiểu 14 tuổi

16 tháng: hoàn tất lớp 8, tối thiểu 15 tuổi

24 tháng: hoàn tất lớp 9, tối thiểu 15 tuổi

IELTS 5.0

IGCSE (Lớp 7/8) 12 tháng/ lớp 18,576 Lớp 7: Hoàn tất lớp 6, tối thiểu 12 tuổi

Lớp 8: Hoàn tất lớp 7, tối thiểu 13 tuổi

Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh của MDIS

IGCSE (Lớp 10) 12 tháng 17,496 Hoàn tất lớp 9

Tối thiểu 14 tuôi

IELTS 5.0 hoặc tương đương

IGCSE Upper Secondary (Lớp 9 + 10) 24 tháng 36,936 Hoàn tất lớp 8

Tối thiểu 13 tuổi

IELTS 4.0 hoặc tương đương

Secondary 2 3 tháng 4,212 Hoàn tất lớp 7

Tối thiểu 13 tuổi

Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh của MDIS

6 tháng 8,424
Secondary 1 3 tháng 4,212 Hoàn tất lớp 6

Tối thiểu 12 tuổi

Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh của MDIS

6 tháng 8,424

Thông tin đối tác liên kết đạo tào và cấp bằng của Học viện MDIS Singapore

Bên cạnh chương trình đào tạo chất lượng, hệ thống các trường đại học đối tác nổi tiếng đến từ Anh Quốc cấp bằng cũng là một trong những điểm ấn tượng của trường và thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế theo học tại Học viện MDIS, có thể kể đến như:

  • Đại học Sunderland, UK
  • Đại học Teesside, UK
  • Đại học Bangor, UK
  • Đại học Roehampton, UK
  • Đại học Northumbria, UK
  • Đại học Edinburgh Napier, UK
  • Đại học Leeds Beckett, UK

Du học Singapore tại trường học viện MDIS hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn sinh viên không chỉ được nâng cao kiến thức mà còn mở rộng mối quan hệ, kết nối với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động của trường. Hy vọng với những thông tin trên, các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quát hơn về trường và đưa ra quyết định chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. Nếu bạn có ước mơ du học Singapore thì đừng chần chờ,  hãy liên hệ ngay du học DTS qua hotline 0907.906.776 để được hỗ trợ tư vấn lộ trình học tập phù hợp nhé!

Rate this post
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
0907906776