Học viện MDIS Singapore – Chương trình học năm 2021

Các trường tại Singapore hiện tại đã bắt đầu cập nhật chương trình học, lịch học và học phí mới rồi đó. Các bạn đã nhận được thông tin hết chưa? Vốn là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Singapore và được nhiều bạn học sinh sinh viên quốc tế lựa chọn, trong đó có Việt Nam, Học viện MDIS Singapore đã cập nhật các thông tin mới nhất về tất cả các ngành học tại trường cho năm học mới 2021 rồi nè. Cùng Du học DTS tìm hiểu thông tin du học Singapore tại trường có những thay đổi gì nha.

Học viện MDIS Singapore - Chương trình học năm 2021
Học viện MDIS Singapore – Chương trình học năm 2021

Học viện MDIS Singapore và những cập nhật mới cho năm học 2021

 • Liên kết thêm đối tác cấp bằng cho các chương trình Đại học, Thạc sĩ
 • Mở thêm khóa học Thạc sĩ online để những người đi làm, hoặc các bạn thích việc học tập từ xa có cơ hội nâng cao bằng cấp
 • Tạo cơ hội cho các bạn học sinh muốn du học từ sớm ở độ tuổi từ 13 trở lên với lộ trình học tập tối ưu
 • Mở thêm ngành học mới đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội như Logistics, Truyền thông Marketing
 • Mở thêm các ngành đào tạo của khoa Sức khỏe điều dưỡng như Y tế cộng đồng, Dinh dưỡng, Quản lí y tế

Thông tin chi tiết ngành học, khóa học, học phí của Học viện MDIS Singapore 2021

Ngành học

Thời gian học

Học phí

SGD

Khóa nhập học

Yêu cầu đầu vào

KHOA KINH TẾ

Tiến sĩ kinh tế

(Nhận bằng Teesside University, UK)

27 tháng

44,940

Tháng 03, 12

Hoàn tất Thạc sĩ

Có 3 năm kinh nghiệm quản lí

Gửi 1 bài nghiên cứu để đánh giá

Phỏng vấn với trường

IELTS 6.5 trở lên

[MỚI] Thạc sĩ MBA (Online)

– Lãnh đạo và đổi mới

– Marketing

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21  tháng

19,934

Tháng 01, 05, 09

Tốt nghiệp ĐH

2 năm kinh nghiệm

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng

26,215

Tháng 01, 05, 09

Tốt nghiệp Đại học

Hoặc bằng cấp khác và có kinh nghiệm làm việc bổ trợ

IELTS 6.0

Thạc sĩ MBA chuyên ngành Tài chính ngân hàng

(Nhận bằng Bangor University, UK)

12 tháng

23,540

Tháng 03, 07, 11

Tốt nghiệp Đại học

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm việc làm

IELTS 6.0 (không badn nào dưới 5.5)

Thạc sĩ MBA chuyên ngành Marketing quốc tế

(Nhận bằng Bangor University, UK)

[MỚI] Thạc sĩ MBA chuyên ngành Truyền thông và Marketing

(Nhận bằng University of Plymouth, UK)

12 tháng

26,750

Tháng 05, 10

Tốt nghiệp Đại học

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm việc làm

IELTS 6.5 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kinh tế và Marketing (Top-up)

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

9 tháng

16,050

Tháng 02, 06, 10

Hoàn thành Cao đẳng nâng cao tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kinh tế và Quản lí (Top-up)

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

18 tháng

21,400

Tháng 03, 06, 10

Hoàn thành Cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

[MỚI] Cử nhân Quản lí chuỗi cung ứng và vận hàng (Top-up)

(Nhận bằng University of Plymouth, UK)

8 tháng

14,980

Tháng 05, 10

Hoàn tất Cao đẳng nâng cao tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Hàng không và Quản lí sân bay (Top-up)

(Nhận bằng Teesside University, UK)

9 tháng

14,980

Tháng 05, 10

Tốt nghiệp ĐH liên quan Du lịch hoặc Kinh tế

Hoàn thành Cao đẳng nâng cao tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Kinh tế và Tài chính

(Nhận bằng Bangor University, UK)

16 tháng

24 tháng

35,310

25,894

Tháng 04, 11

24 tháng: Alevel, tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành Dự bị đại học

16 tháng : Hoàn thành Cao đẳng

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Quản trị kinh doanh

(Nhận bằng MDIS)

6 tháng

9,630

Tháng 03, 06, 11

Hoàn tất Cao đẳng MDIS hoặc tương đương

IELTS 5.5

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

7 tháng

8,025

Tháng 02, 05, 07, 11

Tốt nghiệp THPT, Alevel, hoặc hoàn tất Dự bị Đại học MDIS và tương đương

IELTS 5.5

Dự bị Đại học STEMA

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA TRUYỀN THÔNG

Cử nhân Truyền thông và Thực hành kĩ thuật số (Top-up)

(Nhận bằng University of Portsmouth, UK)

16 tháng

8 tháng

24,610

12,305

Tháng 03, 07, 12 cho khóa 16 tháng

Tháng 7 cho khóa 8 tháng

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng ngành truyền thông hoặc tương đương

8 tháng: Cao đẳng nâng cao ngành truyền thông hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Sản xuất truyền thông truyền hình

(Nhận bằng Teesside University, UK)

16 tháng

8 tháng

23,540

11,235

Tháng 03, 11 cho khóa 16 tháng

Tháng 7 cho khóa 8 tháng

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng ngành truyền thông hoặc tương đương

8 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao ngành truyền thông hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Truyền thông đại chúng và văn hóa

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

27 tháng

18 tháng

9 tháng

33,170

22,470

13,696

Tháng 06, 09

27 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học

18 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao MDIS hoặc tương đương

9 tháng: Hoàn tất Cao đẳng Polytechnic hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Truyền thông

Nhận bằng MDIS

7 tháng

8,025

Tháng 02, 04, 08, 11

Hoàn tất Dự bị Đại học hoặc tốt nghiệp THPT

IELTS 5.5

Dự bị Đại học

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA TÂM LÍ

Cao đẳng nâng cao Tâm lí học

(Nhận bằng MDIS)

10 tháng

9,630

Tháng 02, 04, 10

Hoàn tất Dự bị Đại học

Hoàn tất 12 hoặc Alevel

Dự bị đại học

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn tất lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA KĨ THUẬT

[MỚI] Cử nhân Kĩ thuật Robot

(Nhận bằng University of Plymouth, UK)

24 tháng

36 tháng

41,730

28,890

Tháng 01, 04, 09

36 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học hoặc hoàn tất 12 ở VN

24 tháng: Hoàn tất Cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Cơ khí

(Nhận bằng Teesside University, UK)

24 tháng

36 tháng

26,215

39,590

Tháng 05, 09

36 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học hoặc hoàn tất 12 ở VN

24 tháng: Hoàn tất Cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương

IELTS 5.5 – 6.0

Dự bị đại học

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn thành lớp 9 ở VN

IELTS 5.5

KHOA CÔNG NGHỆ

Thạc sĩ Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

(Nhận bằng Plymouth, UK)

12 tháng

26,750

Tháng 03, 07

Tốt nghiệp ĐH

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.5 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ An ninh mạng

(Nhận bằng Teesside University, UK)

12 tháng

26,750

Tháng 05, 09

Tốt nghiệp ĐH

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân An ninh mạng và Mạng máy tính

(Nhận bằng Teesside University, UK)

8 tháng

16 tháng

11,235

21,400

 

Khóa 8 tháng: tháng 09

Khóa 16 tháng: tháng 01

8 tháng: Hoàn tất Polytechnic hoặc tương đương

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Công nghệ thông tin

(Nhận bằng Teesside University, UK)

8 tháng

16 tháng

24 tháng

31,030

21,935

11,235

Tháng 05

8 tháng: Hoàn tất Polytechnic hoặc tương đương

16 tháng: Hoàn tất Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

24 tháng: Hoàn tất Dự bị đại học hoặc tốt nghiệp THPT

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Công nghệ thông tin

(Nhận bằng MDIS)

7 tháng

8,025

Tháng 02, 04, 10

Hoàn thành lớp 12 hoặc Dự bị đại học

IELTS 5.5

Dự bị đại học

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5

KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Cử nhân Khoa học y sinh

(Nhận bằng Northumbria University, UK)

24 tháng

36 tháng

28,890

42,800

Tháng 04, 10

24 tháng: Hoàn thành Cao đẳng ngành liên quan

36 tháng: Hoàn thành Dự bị đại học hoặc hoàn thành lớp 12

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Công nghệ sinh học

(Nhận bằng Northumbria University, UK)

24 tháng

36 tháng

28,087.50

40,660

Tháng 04, 10

24 tháng: Hoàn thành Cao đẳng ngành liên quan

36 tháng: Hoàn thành Dự bị đại học hoặc hoàn thành lớp 12

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Dự bị đại học

7 tháng

8,774

Tháng 03, 05, 08, 11

Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5

KHOA SỨC KHỎE VÀ ĐIỀU DƯỠNG

[MỚI] Thạc sĩ MBA ngành Quản lí Sức khỏe (Online)

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21 tháng

19,934.10

Tháng 01, 05, 09

Tốt nghiệp ĐH và hơn 2 năm kinh nghiệm

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

[MỚI] Thạc sĩ Y tế cộng đồng

(Nhận bằng Northumbria, UK)

12 tháng

26,750

Tháng 10

Tốt nghiệp ĐH

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.5 (không band dưới 6.0)

[MỚI] Thạc sĩ Quản lí y tế

(Nhận bằng

Northumbria University, UK)

12 tháng

26,750

Tháng 10

Tốt nghiệp ĐH

Hoặc 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.5 (không band dưới 6.0)

[MỚI] Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng

(Nhận bằng Roehampton, UK)

36 tháng

41,730

Tháng 9

Hoàn thành Dự bị đại học hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

KHOA THỜI TRANG

Cử nhân thời trang và may mặc

(Nhận bằng University of Portsmouth, UK)

24 tháng

36 tháng

28,622.50

39,055

Tháng 04, 10

24 tháng: hoàn tất cao đẳng MDIS hoặc tương đương

36 tháng: hoàn tất dự bị MDIS

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Sản phẩm thời trang và Quảng cáo

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

18 tháng

27 tháng

36,915

26,750

Tháng 06

18 tháng: Hoàn tất cao đẳng nâng cao MDIS hoặc tương đương

27 tháng: Hoàn tất Dự bị Đại học

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Thiết kế thời trang và Marketing

(Nhận bằng MDIS)

9 tháng

10,486

Tháng 02, 05, 07, 10

Hoàn tất Dự bị đại học hoặc lớp 12 ở VN

IELTS 5.5

Cao đẳng nâng cao Thiết kế thời trang và Truyền thông

9 tháng

10,486

Tháng 02, 05, 07, 10

Dự bị đại học

6 tháng

4,494

Tháng 01, 04, 07, 10

Hoàn thành lớp 9

IELTS 5.5

KHOA DU LỊCH KHÁCH SẠN

[MỚI] Thạc sĩ MBA chuyên ngành Quản lí Sự kiện/ Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn (Online)

(Nhận bằng Edinburgh Napier University, UK)

21 tháng

19,934.10

Tháng 01, 05, 09

Tốt nghiệp Đại học và 2 năm kinh nghiệm

Hoặc trên 30 tuổi và có 8 năm kinh nghiệm

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Thạc sĩ Du lịch nhà hàng khách sạn

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

12 tháng

21,400

Tháng 03, 07, 11

Tốt nghiệp Đại học

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cử nhân Quản trị Du lịch nhà hàng khách sạn quốc tế

(Nhận bằng University of Sunderland, UK)

9 tháng

18,725

Tháng 03, 06, 10

Hoàn thành Cao đẳng nâng cao hoặc tương đương

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Cao đẳng nâng cao Du lịch khách sạn và sự kiện

16 tháng (10 tháng lí thuyết + 6 tháng thực tập)

12,840

Tháng 03, 07, 11

Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành Dự bị MDIS

IELTS 5.5

Dự bị đại học

7 tháng

7,490

Tháng 02, 06, 10

Hoàn tất lớp 9

IELTS 5.5

Chứng chỉ Vận hành Du lịch nhà hàng khách sạn

(Nhận bằng MDIS)

13 tháng (7 tháng lí thuyết + 6 tháng thực tập)

3,679

Tháng 06, 10

Hoàn tất lớp 10 trở lên

IELTS 5.5

KHOA NGÔN NGỮ VÀ GIÁO DỤC

Thạc sĩ Nghiên cứu giáo dục

(Nhận bằng Bangor University, UK)

15 tháng

25,145

Tháng 02, 03, 09

Tốt nghiệp Đại học và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

IELTS 6.0 (không band dưới 5.5)

Tiếng Anh (PCIE)

10 tháng

12,519

Tháng 01, 04, 07, 09 hoặc 10

Trên 14 tuổi

Không đủ IELTS vào khóa chính

Tiếng Anh (CIE)

6 tháng

12,519

Trên 12 tuổi

 

Đối với các bạn độ tuổi từ 13 trở lên, nếu gia đình có định hướng cho con đi du học từ sớm có thể tham khảo thêm chương trình dành cho học sinh quốc tế như sau:

Ngành học

Thời gian học

Học phí

SGD

Khóa nhập học

Yêu cầu đầu vào

IGCSE (Lớp 7/8)

12 tháng/ lớp

17,120

Tháng 1

Hoàn tất lớp 6 hoặc 7.

Tối thiểu 12 tuổi

Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh của MDIS

IGCSE (Lớp 10)

12 tháng

16,050

Tháng 01, 07

Hoàn tất lớp 9

Tối thiểu 14 tuôi

IELTS 5.0 hoặc tương đương

IGCSE Upper Secondary (Lớp 9 + 10)

24 tháng

35,310

Tháng 01, 07

Hoàn tất lớp 8

Tối thiểu 13 tuổi

IELTS 4.0 hoặc tương đương

Luyện thi Olevel

10/ 16/ 24 tháng

14,231/ 21,186/ 33,491

Tháng 01 (khóa 10 và 24 tháng)

Tháng 07 (khóa 16 tháng)

Hoàn thành lớp 8 (học 24 tháng), hoặc lớp 9 (học 10 tháng)

IELTS 5.0

Luyện thi Alevel

19,153/ 26,643/ 40,660

Hoàn tất Olevel hoặc xong lớp 10

Đủ 17 tuổi để tham gia kì thi Alevel

Vượt qua bài test của MDIS

Các đối tác cấp bằng của Học viện MDIS Singapore 2021 là các trường có thứ hạng cao tại Anh Quốc. Cùng Du học DTS điểm qua các trường đối tác của MDIS nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=DPt7Zyblrq0
Video Khám Phá Cơ Sở Vật Chất Của Học Viện MDIS Singapore

Thông tin đối tác liên kết đào tạo và cấp bằng tại trường MDIS Singapore

 1. Northumbria University Newcastle, UK

 • Xếp hạng 6 tại UK về ngành Sức khỏe theo The Guardian University Guide 2021
 • Xếp hạng 52 theo The Complete University Guide 2021
 • Xếp hạng 651 – 700 thế giới theo QS Ranking 2021
 1. University of Sunderland, UK

 • Top trường tại Đông Bắc Anh theo Whatuni Student Choice 2019
 • Thành viên của Các trường khối thịnh vượng chung
 • Xếp hạng 2 trong nhóm ngành Sự kiện, nhà hàng khách sạn theo The Guardian University Guide 2019
 1. Bangor University, UK

 • Xếp hạng 47 theo The Guardian University Guide 2019
 • Đạt giải vàng trong khung giảng dạy chất lượng
 • Nằm trong danh sác của Bộ nhân lực Singapore MOM cho phép sinh viên quốc tế xin thẻ việc làm Epass
 • Xếp hạng 601 – 650 thế giới trong bảng xếp hạng QS 2021
 1. University of Portsmouth, UK

 • Xếp hạng 21 theo The Guardian 2020
 • Nằm trong Top 100 trường dưới 50 tuổi theo bảng xếp hạng của Times Higher Education 2019
 • Đạt giải vàng trong khung giảng dạy chất lượng
 • Xếp hạng 601 – 650 thế giới trong bảng xếp hạng QS 2021
 1. Teesside University, UK

 • Xếp hạng 68 theo The Guardian 2021
 • Xếp hạng 601 – 800 theo Times Higher Education 2018
 • Đạt giải bạc trong khung giảng dạy chất lượng
 1. University of Plymouth, UK

 • Top trường về Kỹ thuật tàu thủy
 • Xếp hạng 53 theo The Guardian 2021
 • Hạng 4 về mục quốc tế theo Whatuni Student Choice 2018
 • Xếp hạng 651 – 700 thế giới trong bảng xếp hạng QS 2021
 1. Edinburgh Napier University, UK

 • Xếp hạng 77 theo The Complete University Guide 2021
 • Top 6 theo The Guardian 2021 về nhóm ngành Du lịch, nhà hàng khách sạn và sự kiện
 • Top 10 UK về ngành Makerting theo The Complete 2020
 • Xếp hạng 861 – 1000 thế giới trong bảng xếp hạng QS 2021
 1. University Roehampton London, UK

 • Top 10 tại London theo The Times Good University Guide 2021
 • Xếp hạng 81 theo The Complete University Guide 2021
 • Đạt giải bạc trong khung giảng dạy chất lượng.

Quý phụ huynh và các bạn sinh viên cần tư vấn chi tiết hơn về các ngành học và yêu cầu đầu vào khi du học Singapore tại Học viện MDIS 2021 này thì liên hệ Du học DTS để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc miễn phí và nhanh chóng nhất nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
0907906776