Có ĐIÊN mới đi du học Philippines

“Có ĐIÊN mới đi du học Philippines?” đó không chỉ là phản ứng của riêng ba mẹ, người thân mà cả những chiến hữu thân thiết bao năm của tôi.

0907906776