Du học Singapore có cần IELTS không?

Trước khi chuẩn bị đi du học thì mọi người vẫn luôn thắc mắc về các chứng chỉ ngoại ngữ cần có và được chấp nhận ở quốc gia ấy

0907906776