Tổng quan trường anh ngữ HELP Philippines

HELP English Language Program, Inc. – Trường Anh ngữ HELP, được thành lập vào đầu năm 1996 tại thành phố Baguio, Philippines, là ngôi trường tiên phong trong việc xây

0907906776