Thông tin tuyển sinh Học viện LSBF Singapore 2024

Học viện LSBF Singapore – London School of Business and Finance là phân viện của LSBF Anh Quốc. LSBF cung cấp các khóa học mang tính ứng dụng cao cho các ngành về kinh tế, tài chính, nhà hàng khách sạn và chứng chỉ ACCA.

Thông tin tuyển sinh Học viện LSBF Singapore 2024

Chương trình học tại Học viện LSBF Singapore 2024

Chương trình học Thời gian học Học phí

(SGD)

Yêu cầu đầu vào Khai giảng
Khóa tiếng Anh 2 tháng/ cấp độ 2,321.30 – Dựa vào kết quả bài kiểm tra tiếng anh đầu vào để xác định thời gian học Hàng tháng
Khóa Dự bị đại học 6 tháng 5,550.93 – Tốt nghiệp THCS

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12
Lộ trình nhận bằng cấp của trường Đại học Greenwich, Anh
Cao đẳng:

– Nghiên cứu kinh doanh

– Kế toán – Tài chính

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

8 tháng 8,074.07 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Cao đẳng nâng cao:

– Nghiên cứu kinh doanh

– Kế toán – Tài chính

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

8 tháng 9,083.33 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng tại LSBF

*Chương trình thực tập 6 tháng dành cho ngành:

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Cao đẳng nâng cao:

– Nghiên cứu kinh doanh

– Kế toán – Tài chính

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

18 tháng 15,340.74 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

*Chương trình thực tập 6 tháng dành cho ngành:

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Cử nhân (năm cuối):

– Nghiên cứu kinh doanh

– Kế toán – Tài chính

– Xuất nhập khẩu & Chuỗi cung ứng

– Khách sạn du lịch

8 tháng 17,157.41 – Hoàn thành chương trình Cao đẳng nâng cao tại LSBF Tháng 1, 5, 9
Lộ trình nhận bằng cấp của trường Đại học Manchester Metropolitan, Anh
Cao đẳng:

– Tài chính ngân hàng

8 tháng 8,074.07 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Cử nhân:

– Tài chính ngân hàng

24 tháng 24,222.22 – Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại LSBF Tháng 1, 5, 9
Lộ trình nhận bằng cấp của trường Đại học East London, Anh
Cao đẳng:

– Công nghệ thông tin

– Phân tích dữ liệu

8 tháng 8,074.07 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cao đẳng nâng cao:

– Khoa học máy tính

8 tháng 7,676.00 – Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại LSBF Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cao đẳng nâng cao:

– Khoa học máy tính

16 tháng 15,340.74 – Tốt nghiệp THPT

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cử nhân:

– Khoa học máy tính

– An ninh mạng

12 tháng 17,157.41 – Hoàn tất chương trình Cao đẳng nâng cao tại LSBF Tháng 2, 10
Chương trình kế toán ACCA
Chương trình gồm 13 tín chỉ:

– Knowledge: F1 F2 F3

– Skills: F4 F5 F6 F7 F8 F9

– Essentials: SBR SBL

– Options: P4 P5 P6 P7 (chọn 2P trong 4P)

36 tháng 15,500

(tùy gói)

– Tốt nghiệp THPT hoặc Cao đẳng hoặc Đại học

– IELTS 5.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

*Sinh viên hoàn tất 7F bất kỳ được nhận vào Top-up năm cuối ngành Kế Toán Tài Chính của University of Greenwich, UK

Tháng 1, 7
Chương trình Sau đại học
– Kinh tế 6 tháng 8,578.70 – Tốt nghiệp đại học

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 4, 7, 10
– An ninh mạng 9,890.74
– Nhà hàng khách sạn 6 tháng học + 6 tháng thực tập 9,890.74 – Tốt nghiệp đại học

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Chương trình Thạc sĩ
– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

– Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

– Thạc sĩ Logistics & Chuỗi cung ứng

(bằng cấp Đại học Greenwich, Anh)

12 tháng 20,185.19 – Tốt nghiệp đại học và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc. 

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 5, 9
– Thạc sĩ Tài chính

– Thạc sĩ Công nghệ tài chính (Fin Tech)

(bằng cấp Đại học Manchester Metropolitan, Anh)

12 tháng 20,185.10 – Tốt nghiệp đại học và GPA 2.7

– IELTS 6.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 1, 5, 9
– Thạc sĩ Khoa học máy tính

– Thạc sĩ Bảo mật thông tin & Pháp y kỹ thuật số

(bằng cấp Đại học East London, Anh)

12 tháng 20,000.00 – Tốt nghiệp đại học liên quan. 

– IELTS 6.0 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 2, 10
– Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế

– Thạc sĩ Công nghệ pháp lý

– Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp quốc tế

11 tháng 23,212.96 – Tốt nghiệp đại học liên quan. 

– IELTS 6.5 hoặc Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc Hoàn thành chương trình tiếng anh của trường

Tháng 2, 10

*Lưu ý: Phí đăng ký nhập học 327sgd (không hoàn lại)

Rate this post
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
0907906776