Sự kiện Open Day tại 3dsense Media School

Một trong những sự kiện thường được nhà trường tổ chức để tạo cơ hội cho sinh viên khám phá và tìm hiểu thêm về chương trình học tại trường

0907906776